veelgestelde
vraagjes

Hoe kunt u bij ons terecht?

Eén van onze belangrijkste werkingsprincipes is laagdrempelheid. Dit houdt in dat u als ouder steeds bij ons terecht kan, zonder tussenkomst van een verwijzende instantie. Kom gerust even binnen in ons gebouw op de Garenmarkt 9 te Brugge of bel ons op het nummer 050 / 33 82 06 (24u/24u bereikbaar). Wij luisteren graag naar jullie vragen omtrent de opvoeding van jullie kind, vraag naar ondersteuning, ...
Ook andere hulpverleners kunnen ons steeds contacteren met de vragen naar opvoedingshulp bijéén van hun clënten.

Hoeveel moet u betalen?

Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen, maar blijft beperkt. Er wordt maandelijks een gedetailleerde factuur opgestuurd.
Thuisbegeleiding is volledig gratis.

wat moet u naast de persoonlijke spulletjes van uw kindje nog allemaal meebrengen bij de opname?

- Identiteitskaart van ouders en kind.
- Mutualiteitsklevertjes op naam van het kind.
- SIS-kaart van jouw kindje.
- Kopie van jouw laatste aanslagbiljet van de belasting of laatste loonfiche (niet nodig bij een mobiele begeleiding).
- Boekje van Kind en Gezin en/of vaccinatiekaart.
- Kopie van eventuele uitspraken rond hoederecht en/of bezoekrecht, verblijfsregeling.

wat als uw kindje ziek is?

Er is een verpleegkundige in huis die de gezondheidstoestand van jullie kindje van nabij opvolgt. Regelmatig komt er ook een kinderarts op bezoek die, indien u dit wenst, uw kindje onderzoekt, vaccinaties toedient,... Als uw kindje ziek is, komt de huisarts (naar keuze) nog eens extra langs en worden jullie verwittigd. We houden jullie steeds op de hoogte van de toestand van uw kindje. Natuurlijk leggen we uw kindje dan ook extra in de watten.

Hoe verloopt een bezoek?

Bezoek en participatie van de ouders vinden we belangrijk en heel leuk. Tijdens uw bezoek kunt u in de leefgroep blijven met uw kindje. Wilt u wat meer rust of privacy, dan kan u ook in de bezoekersruimte terecht, die zich op de 1ste verdieping bevindt of in de speelruimte achteraan. We vinden het fijn als jullie zelf een badje, een flesje, fruitpap geven of langkomen voor een dikke knuffel.
Elke begeleiding is op maat, en daarom kunnen er bij de start van de begeleiding samen met de gezinsbegeleider afspraken gemaakt worden omtrent bezoek en verblijf van jouw kindje.

worden er soms feestjes georganiseerd?

We zetten af en toe een feestneus op ! Sinterklaas, het kerstfeest, carnaval, paasfeest gaan niet onopgemerkt voorbij. Ook vieren we elke verjaardag met de vriendjes van de leefgroep en uiteraard worden jullie dan ook uitgenodigd.
Jullie mogen ook zelf taart meebrengen of pannenkoeken bakken voor iedereen.

Hoe verloopt de inspraak van de ouders?

Als ouder heeft u, binnen een vrijwillig kader, inspraak in de volledige begeleiding van uw gezin (voorstellen naar bijkomende ondersteuning worden met jullie besproken, jullie beslissen welke informatie wordt doorgegeven aan derden, ...). Jullie blijven ook de eindverantwoordelijken t.o.v. jullie kind en hebben inspraak in de medische begeleiding, verzorging, ... In deze samenwerking blijft onze aandacht toegespitst op het belang van het kind en zijn rechten. "Empowerment" vormt een kernprincipe binnen de begeleiding: de krachten binnen jouw gezin worden naar boven gehaald en versterkt. Wij geloven in jullie mogelijkheden als ouders.

Waar naartoe als u klachten heeft?

Als u klachten heeft, kunt u zich wenden tot:
- de sociale dienst en de leefgroepbegeleiders van het CKG,
- de directie,
- de klachtenbus aan het onthaal.
- de klachtendient van Kind en Gezin,
Hallepoort 27 1060 BRUSSEL
Tel: 025 / 33 14 14
Uw klachten worden met zorg behandeld.