even
voorstellen

CKG Sint-Clara is een centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
met een preventieve, onthalende en oriënterende opdracht.
Ons CKG biedt drie hulpverleningsvormen aan:

1. Residentieel: al of niet onderbroken dag- en nachtopvang van kinderen, gekoppeld aan de begeleiding van de ouders (in de leefgroepen: De Dromenvanger en Het Knuffelhuisje)
2. Ambulant (semi-residentieel): dag- of nachtopvang. De opvang overdag gebeurt in de Kleine Stap. Ouders komen in die leefgroep mee voor hun kinderen zorgen.Ook het STOP4-7-project en de oudercursus zijn ambulante programma's.
3. Mobiel: thuisbegeleiding. Daaronder hebben we ook een zeer intensive vorm van begeleiding voor zeer kleine kinderen: Ambermodule en de pedagogische diagnose van de opvoedingssituatie, alsook de crisisbegeleiding.

waarmee kan je bij ons terecht

Wij bieden opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 tot 12 jaar, waarbij het opvoedigsgebeuren vastloopt of dreigt vast te lopen. Naast de begeleiding die wij bieden aan de ouders, kunnen wij eventueel ook instaan voor de dag- en/of nachtopvang van de kinderen binnen een leefgroep. Wij staan ook in voor crisisopvang en zijn daartoe 24u op 24 bereikbaar, elke dag van de week, op het nummer 050 / 33 82 06.
Samen met de ouders zoeken wij voor elke moeilijke situatie naar een oplossing.

Concreet denken wij bijvoorbeeld aan volgende situaties:

- U vindt de opvoeding van de kinderen momenteel heel erg zwaar,
- u staat er alleen voor,
- u vindt de juiste aanpak van de kinderen niet,
- u hebt materiële, financiële problemen
- of er doet zich een crisis voor in uw gezin.

Hoe kunnen we een antwoord bieden op jullie hulpvraag

- We helpen samen met u zoeken naar een oplossing voor problemen.
- We praten over de problemen, maar ook over alles wat nog goed loopt.
- We geven adviezen over de verzorging en opvoeding van uw kinderen.
- We zoeken samen met u hoe u op een manier kan omgaan met uw kinderen.
- We houden rekening met het gedrag en de mogelijkheden van uw kinderen.
- Als ouder blijft u verantwoordelijkheid dragen over uw kinderen.
- De kinderen verblijven in een aangename en veilige leefgroep, waarin rekening wordt gehouden met de kinderrechten.

In onze samenwerking hebben we respect voor uw mening, cultuur en eigen manier van leven.

We hebben begrip voor uw moeilijkheden, zorgen en noden.

Om uw gezin en kinderen zo goed mogelijk te helpen, vragen we:

- een bereidheid tot samenwerken,
- dat u de zorg en de verantwoordelijkheid voor uw kind blijft dragen,
- dat u gemaakte afspraken nakomt.

Om een hulpverlening slaagkans te geven is het belangrijk om een wederzijdse eerlijke en open communicatie te hanteren.

In het belang van het kind streven we ernaar de begeleiding niet onnodig lang te laten duren.

Bij elke begeleiding wordt er een persoonlijk dossier opgemaakt.
Dit dossier is strikt vertrouwelijk en gebonden aan het beroepsgeheim.

Als blijkt dat u nood hebt aan andere hulp, dan kunnen we u in samenspraak, naar andere diensten doorverwijzen.