STOP 4-7
"Als Tuur (5 jaar) zijn zin niet krijgt, dan begint hij te roepen en te tieren en gooit hij met van alles. Ik geef dan soms toe om van dat lawaai af te zijn of ik maak mij zo kwaad dat ik hem iets zou doen."

De juf zegt dat Fien (6 jaar) op school niet goed kan samenspelen met andere kinderen, ze maakt veel ruzie en vecht regelmatig. Ze kan ook niet stilzitten en krijgt daarom voortdurend op haar kop. "Wat moet dat worden als ze naar het eerste leerjaar moet?"

STOP4-7 organiseert hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 jaar en 7 jaar 11 maand, die moeilijk gedrag stellen thuis en/of op school. Het STOP4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school en is volledig kosteloos

Wat doen we en voor wie ?
We leren de kinderen zich sociaal vaardiger te gedragen. Om het gedrag van het kind echt te verbeteren, is het nodig dat ook de ouder(s) en de leerkracht meewerken.

De kinderen (4 t.e.m. 7 jaar) komen samen in een kleine groep met maximum 10 kinderen en dit 10 keer een volledige schooldag. Door met andere kinderen samen te werken en te spelen, leren ze zich aangenamer te gedragen. We streven ernaar dat ze beter opschieten met leeftijdgenootjes en zich na de bijeenkomsten thuis en op school beter gedragen.

De ouders komen 10 namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema's te bespreken. In groep praten we over wat soms moeilijker loopt bij het opvoeden van je kind. De ouders en begeleiders wisselen ideeŽn en tips met elkaar uit.

De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken 3 voormiddagen rond het thema "opvoeding in de klas". De leerkrachten en de begeleiders geven elkaar tips hoe ze kunnen omgaan met vervelend gedrag op school. Ze leren een kind aan te sporen om zich leuker te gedragen en kunnen dit dan inoefenen in de klas.

Ook op maat?
De ouders ontvangen tijdens elke bijeenkomst een aantal tips. Deze tips worden met elke ouder apart nog eens besproken tijdens huisbezoeken.

De schoolbegeleider van het STOP4-7-team neemt contact op met de leerkracht. De leerkrachten ontvangen tijdens de groepsbijeenkomsten een bundel met tips voor in de klas. Om de leerkracht te ondersteunen deze aanpak in de klas toe te passen, bezoekt de schoolbegeleider nog een aantal keer de klas. Om te weten wat het kind leert in de kindgroep geven we een heen- en weerschriftje mee.

De sessies vinden plaats in:
CKG Sint-Clara