mobiele pedagogische diagnostiek

Wat?

Via gesprekken, observaties en opdrachtjes proberen we een heldere kijk te krijgen op de opvoedingsituatie in uw gezin. We proberen dieper zicht te krijgen op hoe de opvoedingsproblemen zich precies voordoen en gaan op zoek naar eventuele oorzaken.

Samen met alle gezinsleden verkennen we wat het gezin nodig heeft om verder te kunnen.

We doen voorstellen inzake vervolghulp voor uw kind en/of gezin.

Voor wie?

Soms raken ouders en kinderen vast in een kluwen van problemen. Daar kunnen heel wat redenen voor zijn. Oorzaken kunnen bij het kind zelf liggen, heel wat problemen zijn echter ook terug te voeren tot problemen tussen ouders onderling of ouders in interactie met de kinderen.

Gezinnen met kinderen tussen 0 tot 12 jaar kunnen aan de mobiele begeleiding van het CKG de vraag stellen om de opvoedingssituatie te onderzoeken.

Deze hulp is gratis.

Werkwijze

Gedurende een periode van zes weken komt een kinderpsychologe en een gezinsbegeleider 1 à 2 keer per week aan huis voor gesprekken met ouders en kinderen.

Indien nodig kunnen andere diensten gecontacteerd worden.

Werkwijze

Ouders kunnen rechtstreeks bij ons terecht. Soms verwijzen andere diensten jullie naar ons door. Je neemt best eerst telefonisch contact op met ons.