de kleine
stap

Als opvoeding een zorg is en ondersteuning nodig blijkt, dan gaan we graag samen met u en uw gezin op stap. Heeft u kinderen tussen 0 en 12 jaar, dan kunt u steeds met uw vragen bij ons terecht.

WIE ZIJN WIJ?

Het team van 'De Kleine Stap' bestaat uit een aantal opvoeders, gezinsbegeleiders, een coördinator, een psycholoog en een pedagoog. Met de gezinsbegeleider worden alle concrete afspraken gemaakt rond de opname en begeleiding. Elke begeleiding wordt aangepast afhankelijk van uw situatie. De opvoeders staan samen met de psycholoog en pedagoog in voor de opvolging van de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Samen gaan we op zoek naar de meest gepaste antwoorden en zorg voor uw gezin.

WAT BIEDEN WE?

We vangen uw kind op in een rustige sfeer en geven ook u, als ouder, daar een plaats in. Het is daarom belangrijk dat we een goede band kunnen opbouwen met zowel ouder als kind.

We bieden steun bij het opvoedingsgebeuren:
  • Individueel:
    - Oudertraining op vlak van pedagogische vaardigheden: met de ouders willen we samen op pad gaan. Ouders komen daarom regelmatig in de leefgroep. Op die manier kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden om de omgang met en de opvoeding van uw kind te versterken.
    - Ondersteuning van het gezin in het centrum of thuis.

  • In groep:
    We komen ook samen in groep met andere mama's en/of papa's. Er is regelmatig een koffiemoment met een gezellige babbel. We trekken er ook af en toe op uit voor een toffe activiteit. Het kan boeiend zijn andere ouders te leren kennen, en ook hun opvoedingsverhalen te horen vertellen.

WAT VERWACHTEN WE?

We verwachten een engagement van de ouders en een samenwerkingsrelatie met volgende klemtonen:
- In openheid kunnen spreken over het gedrag van de kinderen en over hoe het thuis verloopt
- Bij het brengen en afhalen van de kinderen tijd om in gesprek te gaan
- Bereidheid tot gesprekken en huisbezoeken vanuit de gezinsbegeleider
- Toestemming om met andere betrokken instanties samen te werken
- Oudertraining, na afspraak en op maat, met concrete doelstellingen
- Deelname aan de groepsmomenten

We gaan er van uit dat het badje, ontbijt en avondmaal thuis gebeuren. Als dit niet mogelijk is, kan dit besproken worden in de begeleiding.
De persoonlijke knuffel en fopspeen worden meegebracht.
Gelieve ons zeker te verwittigen wanneer u of uw kindje niet kunnen komen: 050/338206.

PRAKTISCH

De Kleine Stap is open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8u – 17u30. Elke dinsdag zijn we gesloten, alsook tijdens weekends en feestdagen.

De prijs wordt berekend volgens uw gezinsinkomen.

De Kleine Stap is een ambulante leefgroep binnen CKG Sint-Clara. U vindt ons ook op de Garenmarkt 9 en kan ons altijd telefonisch bereiken tussen 9u en 17u op het telefoonnr. 050/338206.