Inspraak en bezoek

Het bezoek

Bezoek en participatie van de ouders vinden we belangrijk en heel leuk. Tijdens uw bezoek kunt u in de leefgroep blijven met uw kind. Wilt u wat meer rust of privacy, dan kunt u ook in de motorische of modellingruimte terecht, die zich in het voorgebouw bevinden of bij De Dromenvanger in de speelruimte. We vinden het fijn als u zelf een badje, een flesje of fruitpap komen geven. Langskomen voor een dikke knuffel, spelen met uw kind, huiswerkbegeleiding, ... vinden we ook super!
Elke begeleiding is op maat en daarom kunnen er bij de start van de begeleiding samen met de gezinsbegeleider afspraken gemaakt worden omtrent bezoek en verblijf van uw kind.

feestjes

We zetten af en toe een feestneus op ! Sinterklaas, het kerstfeest, carnaval, paasfeest, ... gaan niet ongemerkt voorbij. Ook vieren we elke verjaardag met de vriendjes van de leefgroep en uiteraard wordt u dan ook uitgenodigd.

Inspraak ouders

Als ouder hebt u, binnen een vrijwillig kader, inspraak in de volledige begeleiding van uw gezin (voorstellen naar bijkomende ondersteuning worden met u besproken, u beslist welke informatie wordt doorgegeven aan derden, ...). U blijft ook de eindverantwoordelijkheid dragen t.o.v. uw kind en hebt inspraak in de medische begeleiding, verzorging, ...
In deze samenwerking blijft onze aandacht toegespitst op het belang van het kind en zijn rechten. 'Empowerment' vormt een kernprincipe binnen de begeleiding: de krachten binnen uw gezin worden naar boven gehaald en versterkt. Wij geloven in uw mogelijkheden als ouders.
Als u klachten hebt, kunt u zich wenden tot:
  • de sociale dienst en de leefgroepbegeleiders van het CKG
  • de directie
  • de klachtenbus aan het onthaal in het CKG
  • de klachtendienst van Kind en Gezin
    Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel
    tel: 025 / 33 14 14
  • Uw klachten worden met zorg behandeld.