historiek van
de CKG's

Historiek van de CKG's


De CKG’s worden gesubsidieerd en geïnspecteerd door K&G en zijn nog een relatief jonge sector. In 2005 bestonden ze 10 jaar. 

In de geschiedenisboeken van K&G (vroeger NWK) lezen we over "kleintjesoorden" en "kolonies". Dit zijn de voorlopers van de CKG’s.
Deze tehuizen ontstonden meestal na de 1° & 2° wereldoorlog.
Er waren veel weeskinderen en veel kinderen uit arme gezinnen.
Vooral de kinderen in de steden hadden gebrek aan gezond eten en buitenlucht. In de huizen was het meestal donker en klein.
Door het gebrek aan vitamines en zonlicht waren er veel zieke kinderen: rachitis (misvormde botten en ribben), tuberculose, hersenvliesontsteking, kinderverlamming…, de kindersterfte was zeer hoog.


Welgestelde families, maar ook stadsbesturen en congregaties (zusters of broeders) openden in de 1° helft van de 20° eeuw tehuizen voor kinderen in de gezonde buitenlucht, aan zee, in de bossen, tussen de sparrenbomen in de Kempen.


De kinderen werden er naartoe gestuurd voor een gezondheidskuur in de gezonde buitenlucht en dit voor 3 tot 6 maanden .
Sommigen onder ons kennen deze tijd nog.
Na de 2° wereldoorlog, vanaf 1955 kwam er op vele plaatsen een einde aan deze schrijnende toestand van armoede. Ondertussen was de sociale zekerheid ingevoerd, kindergeld, ziekenkas, vakantiegeld, stempelgeld. De gezinnen werden kleiner en meer en meer moeders gingen buitenhuis werken.

De hoofdopdracht van "kinderzorg" ging vanaf dan meer en meer naar de kinderdagopvang en onthaalmoeders. 

Ook het neoclassicistisch getinte gebouw aan de Garenmarkt in Brugge dateert uit 1840. De zusters Franciscanessen namen er van begin de jaren 1900 tot begin de jaren ‘90 de leiding over het kleintjesoord ( later kinderdag- en nachtverblijf ) Sint-Clara.

De grote tehuizen (kolonies en kleintjesoorden) die hun subsidie ontvingen van Kind & Gezin kregen een andere opdracht.
Er waren misschien minder arme kinderen. Maar er bleven toch heel wat behoeften bestaan.
De aandacht ging nu meer naar de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Men ondervond ook dat er een evenwicht moest zijn in het gezin. De kracht van de ouders om hun kinderen goed groot te brengen en op te voeden werd een belangrijk aandachtspunt.

En zo komen we bij onze huidige werking:
de opdracht veranderde maar ook de naam. CKG ( centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning ) staat voor:
voor kinderen zorgen + de gezinnen ondersteunen, binnen een moeilijke opvoedingscontext.