de
dromenvanger

Uw kindje kan gedurende een bepaalde periode dag en / of nacht verblijven in de leefgroep "De Dromenvanger". Deze periode kan lopen van enkele dagen tot enkele maanden of zelfs langer, afhankelijk van jouw thuissituatie en hulpvraag. Hoe die periode concreet ingevuld wordt (hoeveel dagen in de week, verblijft jouw kind thuis in het weekend of niet, ...), wordt besproken in overleg met de gezinsbegeleider.

We zijn ook steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 050 / 33 82 06. Als u ons opbelt, vraag u om te worden doorverbonden met "De Dromenvanger".

wie zijn wij?

In deze leefgroep zijn er een aantal opvoeders aanwezig die instaan voor het goede verloop in de leefgroep.
Daarnaast is er een maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor de ouderbegeleiding. Met haar / hem worden alle concrete afspraken gemaakt omtrent de opname en begeleiding. Als tijdens de begeleiding blijkt dat u nood hebt aan meer gespecialiseerde hulp, dan helpen we uitkijken naar diensten die dit kunnen bieden.
Er is ook een psycholoog aanwezig, die samen met de leefgroepmedewerkers uw kind opvolgt en u advies kan geven omtrent de ontwikkeling van uw kind, zijn gedrag, ... U kan steeds bij haar / hem terecht met vragen en problemen.

Wat bieden wij?

We bieden opvoedingshulp op maat van uw gezin. We vangen uw kind op in een aangename, huiselijke en veilige leefgroep, waarin rekening wordt gehouden met de kinderrechten. We gaan samen met u als ouder op zoek naar de mogelijkheden om aan uw vraag tot hulp tegemoet te komen. Daarbij streven we belangrijke principes als respect, eerlijke en open communicatie, Ö na.

hoe verloopt een dag bij ons?

- Tussen 7 en 8 uur staan we op en maken we ons klaar voor het ontbijt.
- Na een wasje en een plasje starten we met activiteiten.
De groten gaan naar school, de kleinsten starten met leuke bezigheden.
- Rond 11u30 genieten we van een warme middagmaal.
- Tussen 12 en 13 uur nemen we onze siŽsta.
- Vanaf 13u30 starten we opnieuw met leuke activiteiten of gaan we terug naar school.
- Rond 15 uur eten we een dessertje en daarna kunnen we weer leuk spelen. Als het zonnetje schijnt, dan trekken we er samen op uit.
- Om 17u30 is het tijd voor het avondmaal met verse soep.
- Na het avondmaal is er nog veel tijd voor leuke verhaaltjes, televisie en rustig spel.
- Om 18u30 gaan de allerkleinsten naar bed. De grotere kinderen mogen nog wat langer opblijven.
- Ook 's nachts (vanaf 21 uur) waken er twee opvoeders over de slapende kinderen.

wat hebben we nodig?

- Toiletgerief (persoonlijke tandenborstel en tandpasta).
- SIS-kaart en medicatie, indien nodig.
- Indien mogelijk de persoonlijke kledij, pantoffels,Ö van je kind
- Persoonlijke spulletjes: zoals knuffels, fopspeen, pop, dekentje, ...
In onze leefgroep heeft elk kindje een doos waarin zijn eigen bezittingen kunnen opgeborgen worden. Op moeilijke momenten kan uw kindje dan in zijn persoonlijke doos snuffelen en kunnen de dingetjes waar het aan gehecht is troost bieden. Ook foto's van ouders, grootouders, familie of andere mensen die belangrijk zijn voor uw kindje kunnen meegegeven worden.

wat weten we graag?

- Wat eet ik graag?
- Waar speel ik mee?
- Waarvoor ben ik bang?
- Heb ik nog een fopspeen en een knuffel?
- ...

.