Crisisbegeleiding en -opvang

Wat bieden wij?

Soms kan een crisisopvang en/of - begeleiding van uw kind nodig zijn. Wij willen gezinnen een tijdelijke en kortdurende opvang en/ of bgeeleiding bieden. Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
 • U moet plots naar het ziekehuis en niemand kan voor uw kind zorgen.
 • Er is een plotse of onverwachte gebeurtenis in het gezin (echtscheiding, verhuis, overlijden, ...) en u kan voor een korte tijd niet meer instaan voor de zorg van uw kind. U hebt ook nood aan ondersteuning van uw gezin.
 • U moet door een moeilijke periode heen en u zoekt opvang voor uw kind.
 • Soms raakt een gezin acuut zo in nood en is er een dreiging voor uithuisplaatsing van de kinderen. Meestal is het dan zo dat één van de gezinsleden, of een bezorgde derde, vindt dat het zo niet verder kan. Door middel van een kortdurende, zeer intensieve thuisbegeleiding waarbij we gedurende maximum 6 weken, 3 tot 5 maal per week aan huis komen, proberen we samen met uw gezin uithuisplaatsing van uw kinderen of verdere escalatie van de problemen te voorkomen. Uw kind tussen 0 en 12 jaar kan gedurende een korte periode (maximum 1 maand, 14 dagen indien aanmelding via het crisismeldpunt) in een huiselijke en kindvriendelijke leefgroep verblijven, indien er geen andere opties zijn of als zijn veiligheid in de thuissituatie onvoldoende gegarandeerd wordt. Samen met de gezinsbegeleider kunt u op zoek gaan naar een oplossing voor uw situatie. Er is ook een psycholoog aanwezig, die samen met de leefgroepmedewerkers uw kind opvolgt en steunt doorheen deze moeilijke periode.

  Wat hebben we nodig?

 • Enkel bij crisisopvang : toiletgerief ( persoonlijke tandenborstel en tandpasta)
 • Siskaart en medicatie (indien nodig)
 • Indien mogelijk de persoonlijke kledij van uw kind en pantoffels.
 • Persoonlijke spulletjes of zaken waaraan uw kind gehecht is, zoals knuffels, fopspeen, dekentje, foto's van familie,...
 • De bezittingen van uw kind houden we zorgvuldig bij op een persoonlijke plaats. Die kunnen troost bieden op moeilijke momenten. Verder weten we ook graag wat uw kind graag eet, graag mee speelt, waarvoor uw kind bang is,...

  Prijs?

  We vragen een ouderbijdrage voor het verblijf van uw kind om voeding, speelgoed,... te bekostigen. Deze prijs mag echter geen drempel zijn om de stap naar crisisopvang al dan niet te maken. Daarom berekenen we de dagelijkse ouderbijdrage volgens uw gezinsinkomen. Werd uw kindje aangemeld via het crisismeldpunt West-Vlaanderen, dan kan het hier maximum 7 dagen ( verlengbaar met 7 dagen ) terecht en is zijn verblijf gratis.

  Bereikbaar?

  Je kan ons 24u op 24u telefonisch bereiken, elke dag van de week, op het nummer 050/33 82 06. Tijdens de kantooruren kan je ook bij ons terecht via bezoek.