Triple P

Opvoeden is niet altijd eenvoudig. Iedere ouder heeft wel eens vragen.
Toch zijn alledaagse opvoedingsvragen meestal op te lossen.

Positief ouderschap met het groepsprogramma Triple P

Triple P is de afkorting van Positive Parenting Program. Het is een pedagogisch programma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken voor ouders met kinderen tot 12 jaar.

Tijdens het groepsprogramma kunnen ouders hun ervaringen delen met andere ouders, veel informatie over opvoeding krijgen en samen vaardigheden inoefenen.

Het programma bestaat uit 5 groepssessies van telkens 2 uur en 3 telefonische gesprekken.

Het programma

De eerste 4 groepssessies gaan over:
Dan volgen er 3 telefonische gesprekken.
Je kan vragen stellen, vertellen hoe je inspeelde op gedrag van je kind, een probleem voorleggen,…de inhoud van deze gesprekken bepaal je als ouder zelf.

In de laatste groepssessie overlopen de ouders wat ze geleerd hebben en wat er veranderd is in hun gedrag en dat van hun kind. Ouders leren hoe ze die veranderingen kunnen behouden.

Interesse?

Informeer voor de eerstvolgende data en locatie:
050/33.82.06
0475/73.74.37